Adskil stat og kirke

Stat og kirke bør adskilles. Sammenblandingen af stat og kirke er et fortidslevn, som vi bør gøre op med. Det kan ikke benægtes, at kirken har en central placering i såvel dansk som europæisk historie, men tiderne har forandret sig og i dag er kirkens rolle mere og mere perifer. Hvilket kan konstateres ved blot at se på problemerne med at få danskerne til at støtte op om kirkens synligste vare i sortimentet – gudstjenesten.  Vi lever i et samfund bestående af mange forskellige nationaliteter med forskellige trosretninger. Hovedparten er selvfølgelig danske kristne, eller mere betegnende vil det være at kalde dem kulturkristne, da det er de færreste, der definerer sig i relation til deres religion, men blot fejrer højtiderne af traditionelle og kulturelle årsager.  Staten bør  være værdipolitisk neutral og derfor ophæve sit parløb med folkekirken.

Efter regeringsskiftet har vi fået en radikal kirkeminister, Manu Sareen, som tilmed har truet med at melde sig ud af folkekirken. Der er ingen tvivl om, at han som radikal ønsker at adskille kirke og stat, det er dog sværere end som så. Han lufter nogle af synspunkterne i denne artikel fra Berlingske. Det er der intet overraske i, ligesom der intet overraske er i, at de Konservatives kirkeordfører og tidligere kirkeminister Per Stig Møller er skeptisk. Han kommer trods alt fra et parti med det traditionelle motto ”Gud, Konge og Fædreland”. Det er derimod langt mere overraskende at en CEPOS mand, nemlig Henrik Gade Jensen, forholder sig kritisk. Det burde være en liberal mærkesag at få gennemført en adskillelse af kirke og stat.

Det mest interessante i artikel er dog diskussionen af Sverige, hvor Svenska Kyrken i 2000 ophørte med at være statskirke. Det bliver fremført som et skræmmebillede, at over 800.000 svenskere har forladt kirken siden. Hvordan kan det være et skræmmebillede? Det må da nærmere betegnes som en succes. Når denne ophævelse har medført, at 800.000 har meldt sig ud, skal man da glæde sig over at beslutningen har betydet at en stor del af svenskerne har taget et aktivt valg. Årsagen til at kalde det skræmmende er selvfølgelig, at mange betragter kirken som en værdi i sig selv. Det er den ikke. Kirken er et udtryk for en religion og en religion har kun den værdi, som mennesker vælger at tillægge den, da det i sagens natur handler om tro. Uanset hvor mange, der har troet eller stadig tror, retfærdiggør det ikke at ophøje en kirke/religion til statsreligion. Tro er en privatsag og bør som sådan ikke blandes sammen med det offentligste af det offentlige, som er – eller bør være – staten.

This entry was posted in Samfund & Politik and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Adskil stat og kirke

  1. Jeg er stort set enig. Selv om jeg jo nok ser noget mere positivt på vor kirkes historie indtil nu. Dem, jeg især henvender mig til – og jeg gør det i princippet ved enhver given lejlighed – er de medkristne, der stadig tror, det nytter noget at kæmpe for at bevare det, der nu er ved at være helt forbi, nemlig Danmark som (i hvert fald i en eller anden forstand) simpelt hen “et kristent land” med praktisk taget sammenfald mellem folk og menighed og med kirkeinstitutionen og dens ansatte som den side af statsmagten, der skulle sørge for varetagelsen af de særlige kristne ting i dette kristne land. Jeg har i årtier talt for kirkeforfatning og kirkens adskillelse fra staten – for kirkens, menighedens egen skyld, og jeg er meget glad for, at det nye flertal vil nedsætte en forfatningskommission. Men Folkekirken er stort set fuldstændig uforberedt. Derfor opfordrer jeg alle, der har noget godt at sige, både præster og lægfolk, til at træde frem nu, så vi gennem en både dyb og bred drøftelse kan nå frem til i sidste ende et frit evangelisk-luthersk virkeligt kristent kirkesamfund som efterfølgerkirke for den nuværende Folkekirke. Jeg vil gerne have alle med over, der overhovedet på nogen måde vil være med til at samles om den bekendelse, vi er døbt på. Og det er afgørende vigtigt, at ingen “lille mand med lille tro” bliver tabt i svinget ved en fejltagelse. Men hvis der er mange, der virkelig ikke vil med over, er der ikke noget at gøre ved det. Jeg er helt enig i, at det er faktisk helt ukristeligt at prøve at lokke nogle til at tage sig ud som kristne, hvis de i virkeligheden slet ikke bryder sig om kristendommen. – Bent Christensen, pastor emeritus, dr. theol.

  2. Johne718 says:

    Where To Purchase AkChlor 250mg Without A Script bcedcbbdgddd

  3. Johne735 says:

    Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read? gcbdkebegdee

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *