Freedom

Vor tids Great American Novel er Freedom af Jonathan Franzen blevet kaldt, hvilket er en betegnelse, der bliver brugt om ekstraordinært gode romaner, der gør os klogere på os selv og den tid vi lever i. Jeg synes, at Freedom fortjener betegnelsen.

Bogen handler kort sagt om en amerikansk middelklasse familie med fokus på parret Patty og Walter Berglund med deres børn Jessica og Joey som vigtige bipersoner.  Bogens fortællervinkel  skifter hele tiden mellem bogens forskellige hovedpersoner, så man ved, hvad der foregår følelsesmæssigt hos de vigtigste af romanens hovedpersoner.

Bogen beskriver hvordan kernefamilien er under pres. Patty er på overfladen den perfekte hjemmegående mor og hustru og Walter den forsøgende husbond. Men selvom, at man tilsyneladende har den perfekte kernefamilie, kan man godt længtes efter noget andet. Den frihed, man har til at vælge, er et pres på familien, da uendelige andre valg, kan have konsekvenser for familien. Bogens hovedpersoner oplever midtvejskriser og stiller spørgsmål ved deres eget liv. Men hvad er svaret på disse spørgsmål og hvis man tror, at man kender svaret, tør man så tage konsekvensen? Bogens personer må tage konsekvenserne af deres valg, men bliver ikke nødvendigvis lykkeligere, da forandringer ofte kan bekræfte, at det bestående var det rigtige.

Bogen er fantastisk godt skrevet og er en fornøjelse at læse. Personligt var mine største oplevelser de passager, hvor jeg kunne genkende mine egne tanker. Det tror jeg, at enhver læser vil opleve omend, at det vil være forskellige steder, man oplever identifikationen. Jeg kunne ikke lade være at spekulere på, hvordan det må være at læse bogen som jævnaldrende (midt 40’erne) med hovedpersoner. Jeg tror, at det vil være endnu stærkere på trods af, at jeg ikke følte mig fremmedgjort som yngre læser.

Bogen kan læses ud fra et individualistisk synspunkt, da man oplever alt med personernes egne øjne. Men det interessante bliver fortællingen om familien som det fællesskab, de er bundet samme af. Bogen beskriver hvordan at vores frihed kan opleves som et pres mod familiens fællesskab. Trangen til og muligheden for friheden udenfor familien kan virke tillokkende, men har vi reelt mulighed for at bryde ud af familiens ramme? Eller er familien rammen for den frihed vi har?

This entry was posted in Bøger and tagged , , . Bookmark the permalink.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *